Hjältar inte zombies

Vi människor behöver hopp. Jag är inte säker på om det är möjligt att leva utan. Det kan låta dramatiskt, men jag förväntar mig att du har hört berättelser om svårt sjuka människor "vända ansiktet mot väggen", och döende. Eller, kanske det motsatta, kanske du har hört dem som återhämtar sig från allvarlig sjukdom som beskrivs som "fighters", vilket inte betyder att de har besegrat en fiende, betyder det att de har grävt djupt, hittat brunnar av hopp och tro, och har läkt.

När jag såg en patient med en allvarlig sjukdom visste jag att det fanns ungefär tre möjliga framtida utvägar – förbättring, försämring och något däremellan (ett slags fortsättning på nuet). Du kan se att med vanliga, akuta infektioner, såsom en förkylning eller influensa, och du kan se det med detta COVID-19 virus också. Vissa människor gör en fullständig återhämtning, vissa går neråt snabbt och dör, andra återhämta sig tillräckligt bra för att lämna sjukhuset men fortsätter att ha invalidiserande symtom (folk kallar dem "långdistansdragare").

Kanske är ett generellt drag från denna senare grupp att vissa virusinfektioner kan producera allvarligt invalidiserande kroniska tillstånd. I mitt eget arbete, såg jag tyvärr patienter med diagnoser från Post Viral Syndrome, till ME, till Kroniskt trötthetssyndrom som hade avfärdats och / eller inte tros av andra läkare. Dessa patienter hamnade dubbelt i kläm – sjukdom och misstro. Det var alltid svårt. Jag hoppas att denna pandemi kan ha förändrat tänkesätt vissa läkare som har avfärdat sådana kroniska tillstånd som "psykologiska", "depression", eller "bedrägeri".

Men för att återvända till frågan om hopp. Vad gör skillnaden? Vilka influenser har du för dig när du blir sjuk? Förbättringsvägen, nedgångsvägen eller den kroniska sjukdomsvägen? Sanningen är att vi inte vet. Men jag hoppas verkligen att det finns pengar investerat i forskningsprojekt för att försöka belysa denna fråga. Den andra sanningen är att ingen exakt kan förutsäga vilken av dessa vägar som ligger framför oss för en enskild patient.

Ja, naturligtvis, vi kan använda statistik och sannolikheter, men när det gäller en individ, dessa generaliteter kan inte avgöra resultaten. Jag skulle vara tydlig om det med patienter, och jag skulle säga, sanningen är att för denna person, kan deras väg mycket väl vara förbättringsvägen, så varför inte ta till sig den sanningen? Att ta med sig det är ett slags hopp.

Liten längre ner på vägen kan saker se mycket annorlunda ut. Någon som blev bättre kan vika av. Någon som såg ut som om de inte hade någon chans kan göra en fantastisk, och oväntad återhämtning & och så vidare. Men som historien fortsatte, så gjorde de tre alternativen. Vid varje punkt, varje dag, dessa tre vägar ligger framför & förbättring, nedgång eller vistas ungefär samma. Är det någonsin till hjälp, då, att ge upp hoppet? Om vi hoppas, gör vi inte vårt bästa? Gör vi inte våra bästa ansträngningar? Om vi inte hoppas, är faran att vi ger upp.

Eftersom, här är den andra biten – den självuppfyllande profetian. Hur ofta verkar det som om det vi förväntar oss, vad vi förväntar oss, kommer att ske? Är det möjligt att hoppet kan bidra till förbättring och att förtvivlan och hopplöshet kan bidra till att minska?

Vad tror du?

Jag vet att vi människor behöver hopp. Och jag tror att hopp bidrar till förbättringar. Och även när saker och ting inte förbättras, kan vi alltid ändra vad vi hoppas på. Ändra vad vi hoppas på håller oss realistiska, men att vara realistisk betyder inte att vi måste ge upp allt hopp.

Vad är din upplevelse?

Visa fler inlägg